La força del color i la forma.
Revestiments que decoren cuines d’autor.

mural_1 mural_2 mural_3 mural_4 mural_5 mural_6 mural_7 mural_color mural_color_7 mural_color_8 mural_color1 mural_color2 mural_color3 mural_color4 mural_color5 mural_color6 mural_color7 mural_color8 mural_color9 mural_color10 mural_color12